ABOUT US

บริษัท  สยาม โปร เซอร์วิส จำกัด 

ตั้งอยู่ที่ 29/56 ต.โคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี จ. สระบุรี 18000

ดำเนินธุรกิจให้บริการงานวิศวกรรมความปลอดภัย

  • ตรวจสอบ รับรอง และบำรุงรักษา รอกไฟฟ้า ปั้นจั่น ลิฟต์
  • ตรวจสอบ รับรอง และบำรุงรักษา ระบบน้ำดับเพลิง
  • ตรวจสอบ รับรอง และบำรุงรักษา หม้อน้ำหรือหม้อต้ม
  • ตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงาน
  • ออกแบบและปรับปรุงพลังงาน โดยทีมวิศวกรที่มีประสบการณ์

 

วิสัยทัศน์

เราจะพัฒนาพนักงาน กระบวนการตรวจสอบ และเทคโนโลยีการตรวจสอบ

 เพื่อตรวจความปลอดภัยและบริการ

ให้เป็นที่ประทับใจต่อลูกค้า