OUR SERVICE

Boiler Auditor

ตรวจสอบ รับรอง และบำรุงรักษา หม้อน้ำ และหม้อต้ม

Lift & Crain Auditor

ตรวจสอบ รับรอง และบำรุงรักษา รอกไฟฟ้า ปั้นจั่น และลิฟต์

*** Promotion :

ตรวจ 3 ปี ต่อเนื่อง อบรมการใช้ฟรี (ตามเงื่อนไขที่กำหนด)

Fire Pump Auditor

ตรวจสอบ รับรอง และบำรุงรักษา ระบบน้ำดับเพลิง

Energy Auditor

ตรวจสอบ และรับรองการจัดการพลังงาน